Phone 028-73091991 Ext. 17421

Tin tức & sự kiện

IELTS dành cho người mới bắt đầu

IELTS dành cho người mới bắt đầu

IELTS dành cho người mới bắt đầu

IELTS chìa khóa mở cửa tương lai

IELTS chìa khóa mở cửa tương lai

IELTS chìa khóa mở cửa tương lai

IELTS Warrior ký kết hợp tác cùng Hội đồng Anh tại Việt Nam

IELTS Warrior ký kết hợp tác cùng Hội đồng Anh tại Việt Nam

IELTS Warrior ký kết hợp tác cùng Hội đồng Anh tại Việt Nam

ĐH Hoa Sen trở thành Đơn vị khảo thí IELTS chính thức của Hội đồng Anh

ĐH Hoa Sen trở thành Đơn vị khảo thí IELTS chính thức của Hội đồng Anh

Đại học Hoa Sen trở thành Đơn vị khảo thí IELTS chính thức của Hội đồng Anh (British Council)

Đăng ký nhận tin